Raad van Bestuur GRFC gewijzigd!

Beste leden en sympathisanten,

GRFC kondigt met veel spijt in het hart aan dat Mathias De Schrijver afscheid neemt als secretaris van de club.  De post wordt met het grootste vertrouwen overgelaten aan Stephanie Schroé, die met veel enthousiasme en toewijding de diensten als secretaris zal verder zetten binnen de Raad van Bestuur van GRFC. Mathias zijn diensten stonden steeds garant voor stiptheid en correctheid, en is steeds een bijzonder voorbeeldig lid geweest binnen de vrijwilligerswerking van GRFC. Wij bedanken Mathias in koor voor zijn diensten, die GRFC ongetwijfeld naar een hoger niveau heeft getild. Gelukkig kunnen de senioren blijven rekenen op hun try-machine

Mathias, u was fantastisch! Bedankt! Hij zal zeker geen traktatie afwijzen indien u hem aantreft in het clubhuis… ?

Naast deze wijziging verwelkomt GRFC twee nieuwe leden in haar raad van bestuur:

Stijn Raemdonck

Als trotse ouder van 2 jonge rugbytalentjes neemt Stijn zijn engagement op om de huidige jeugdwerking verder uit te werken en te coördineren. Zijn professionele ervaringen zullen ongetwijfeld bijdragen aan een onberispelijk en kwalitatief beleid, wat GRFC met open armen verwelkomt. We zijn heel blij terug een ouder van jeugdspelertjes in het bestuur te hebben, én een touch-speler. ??

Alexander Flamme

Reeds 16 jaar actief als speler neemt Alexander de nieuwe functie op als vice-voorzitter van GRFC. Samen met het vrijwilligersteam van GRFC en een aantal externen wenst Alexander de voltallige club op sportief vlak naar een hoger niveau te tillen en elke speler van GRFC een waardige sportieve challenge te bieden. ??

Daarnaast bestaat het bestuur nog steeds ook uit:

  • Pieter Coucke (voorzitter)
  • Seppe De Smet (penningmeester)
  • Lien Leyman (Dames verantwoordelijke)
  • Maarten de Bruyker