Wijzigingen in de raad van bestuur en het management van de club

We hebben de eer en het genoegen om enkele wijzigingen in de raad van bestuur en het management van de club te mogen aankondigen:

– Onze Secretaris Frédérick Casteleyn gaat na vele jaren trouwe dienst als bestuurslid een nieuwe uitdaging aan: Hij wordt vanaf nu eindverantwoordelijke en organisator van ons Paastoernooi, en gaat daarnaast ook de mee helpen de U17 trainen. hij wordt als secretaris vervangen door Tom Broeks, welke reeds enkele jaren onze ledenadministratie verzorgt.

– Ook Maarten De Bruyker verlaat het bestuur, en gaat zich, geflankeerd door de team-managers van de Eerste Ploeg en Dragons, concentreren op de heren-teams als kersverse heren-verantwoordelijke. Maarten zal weliswaar officieel geen deel meer uitmaken van het bestuur, maar in zijn nieuwe functie wel nauw betrokken zijn bij alle communicatie en belissingen van het bestuur.

– Na enkele jaren hebben we ook terug een dames-verantwoordelijke, Ilse Neyt. Na een zeer succesvol jaar als kassa- en sleutel-verantwoordelijke zal zij nu de belangen van de dames vertegenwoordigen op bestuursvergaderingen, wat meer dan nodig is nu we voor het eerst in de geschiedenis een tweede dames-team hebben! Wie nog dames/meisjes kent die eens willen proeven van rugby: altijd welkom op training! Dankzij dit 2e team kunnen we nu damesrugby aanbieden volgens het niveau dat u zelf wenst: competitief in 1e klasse, of eerder recreatief in 3e klasse!

Benito van Hove, 1 van onze eerste spelers die zowat alle jeugdreeksen heeft doorlopen van onze prille jeugdwerking, vervoegt de jeugdcommissie, waarin hij zal zetelen met de jeugdverantwoordelijke Pieter Coucke voor al het reilen en zeilen rond de jeugd.

Cedric Peirsegaele en Pieter Coucke blijven respectievelijk penningmeester en voorzitter van de club. Laurent Marlein blijft eveneens op post als vertegenwoordiger van het oudercomité op bestuursvergaderingen.

We danken Frédérick en Maarten voor hun enorme inzet als bestuurslid de afgelopen jaren, en wensen iedereen het allerbeste toe in hun nieuwe functie!

Rugby en Kunst: TRACK zoekt rugbyspelers

Op zaterdag 8 september vindt naar aanleiding van TRACK de performance ‘Agnus Dei’ van de Poolse kunstenaar Pawel Althamer plaats op het Sint-Pietersplein in Gent.

De performance wordt  een eigentijdse, live-enscenering van de ‘Aanbidding van het Lam Gods’ van Jan en Hubert Van Eyck. Dit altaarstuk, gehuisvest in de Sint-Baafskathedraal van Gent, werd vervaardigd in 1432 en wordt beschouwd als één van de belangrijkste werken uit de Vroege Nederlandse schilderkunst.

Althamer concentreert zich op het centrale luik waarop verschillende groepen naar het altaar toestromen ter aanbidding van het Lam. De performance van Althamer is een hedendaagse enscenering van dit tafereel. Op het Sint-Pietersplein wil de kunstenaar bij valavond een paar honderd mensen verzamelen in hun ware rol van politici, professoren, studenten, rechters, migranten, enzovoort. De deelnemers zullen naar het plein worden geleid en, onder begeleiding van stewards, worden opgesteld rond het aanwezige altaar. De performance eindigt met één minuut stilte: het ogenblik waarop het lam wordt binnengebracht. Onmiddellijk daarna lost de performance op.
Althamer gaat in zijn werk uit van een participatieve benadering van kunst. Hij gelooft in haar potentieel om verandering teweeg te brengen en in haar verbindende, gemeenschapsvormende kracht. ‘Agnus Dei’ is geen historische re-enactment, noch vloeit de performance voort uit religieuze motieven. Het belang ligt veeleer in de collectieve ervaring en de (tijdelijke) gemeenschap die tot stand wordt gebracht.

Voor de performance is TRACK op zoek naar sporters en leden van de plaatselijke sportverenigingen die aan de performance willen deelnemen.

De performance vindt plaats op zaterdag 8 september om 19u45 op het Sint-Pietersplein en duurt ongeveer een uur. Aan de deelnemers wordt gevraagd om individueel een voorwerp mee te brengen dat hen als groep kenbaar maakt. Van de performance zal achteraf een film worden gemaakt.

Heb je zin om deel te nemen of woon je de performance graag bij als publiek?

Schrijf je in via: [email protected]

Meer informatie en details ontvang je na je inschrijving.