Lidgeld

Betaling:

Het lidgeld moet je overschrijven op de rekening van de club met vermelding “Lidgeld + voornaam en naam speler + team”
Het lidgeld wordt per seizoen (juli tot juni) betaald en niet per kalenderjaar!

Rekeningnummer: 146-0546644-87
IBAN: BE67 1460 5466 4487
BIC: GEBA BE BB

De lidgelden

  • Volwassenen (eerste ploeg, dragons, dames, dragonettes, veteranen die meespelen met de mannen): 200 euro
  • Jeugd (U19, U16, U14, …): 175 euro

Bij inschrijving krijgt u van ons een mail waar het exacte te betalen lidgeld zal instaan. Dit hangt namelijk af van het tijdstip van uw eerste training.
Weet dat u, na afspraak met ons, uw lidgeld ook in schijven kan betalen. We hebben ook een sociaal tarief voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Graag brengen wij u er ook van op de hoogte dat de meeste ziekenfondsen een deel van het lidgeld terugbetalen.

Verschillende ziekenfondsen geven ook een tegemoetkoming van 15 tot 30 euro, sommigen alleen voor sporters onder de 18 jaar.
Hieronder staan enkele verwijzingen naar deze aanvraagformulieren.

Staat jouw ziekenfonds hier niet tussen, kan het toch zijn dat jouw fonds een gelijkaardig initiatief heeft, dat vind je dan waarschijnlijk via hun website of lokaal kantoor.

Gelieve deze ingevulde formulieren van uw ziekenfonds mee te brengen naar training en ze te laten ondertekenen door een team-manager of trainer en neem ze meteen terug mee. Laat ze zeker niet rondslingeren of geef ze niet zomaar af, al te vaak gaan deze formulieren dan verloren.

Sociale tarieven of afbetalingen kunnen besproken worden met de secretaris via [email protected]